Wyszukiwarka

Centrum-badawczo-rozwojowe

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Utworzenie Centrum badawczo – rozwojowego w Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki”

 

Cel projektu: Projekt obejmuje utworzenie nowoczesnego centrum badawczego w spółce Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnym wyposażeniem laboratoryjnym. Nowoutworzone Centrum B+R pozwoli na opracowanie nowatorskich mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) z użyciem asfaltu modyfikowanego granulatem z odpadowej gumy oraz odpadów plastiku i stłuczki szklanej jako substytutu drogiego kruszywa naturalnego. W ramach agendy badawczej zostanie również dostosowany proces odzysku i produkcji granulatu gumowego ze zużytych opon, odzysku odpadu plastiku i szkła do potrzeb badawczych, związanych z zastosowaniem wskazanych odpadów jako dodatków do asfaltu i kruszyw.

 

Planowane efekty:  Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez odzysk i ponowne wykorzystanie odpadów oraz ograniczenie wykorzystania naturalnych zasobów kruszywowych. Ponadto wpłynie również pozytywnie na rozwój spółki PBDiM poprzez obniżenie kosztów produkcji MMA o tych samych lub ulepszonych właściwościach.

 

Wartość projektu:  10 462 535,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  3 402 450,60 zł