Wyszukiwarka

Fundusze UE

 


Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim poprzez implementację

innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych oraz innowacji produktowej – Ekologicznych Mas Bitumicznych (EMB).

 

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

 

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.01.2009 r. – 30.04.2011 r.

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 Województwa Mazowieckiego 2007-2013

oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego
 
DOTACJE NA INNOWACJE


Projekt: „Unowocześnienie technologii produkcji mas bitumicznych”

 

 

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

 

Wartość projektu: 10 641 193,77 PLN

 

Udział Unii Europejskiej: 4 247 583,22 PLN

 

Okres realizacji: 06/2009 – 09/2012

  

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO