Wyszukiwarka

Siedlce

Rodowód naszej firmy jak większość z pośród firm drogowych wywodzi się z Rejonu Dróg Publicznych. Po przekształceniach w 1991r „wzięliśmy sprawy w swoje ręce” i zamiast przekształcić się w przedsiębiorstwo państwowe jak większość Rejonów Dróg Publicznych powołaliśmy za zgodą załogi pierwszą w kraju spółkę pracowniczą, która rozpoczęła działalność z dniem 01.01.1992r.

Przedmiotem działalności spółki jest: utrzymanie, kontynuowanie i rozwijanie działalności zniesionego Rejonu Dróg Publicznych w Siedlcach oraz prowadzenie innej działalności gospodarczej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich krajowych i zagranicznych w zakresie: produkcji, handlu i usług, a w szczególności: budowa, utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich, produkcja i dystrybucja materiałów budowlanych oraz usług sprzętu drogowego.

W ciągu 12 lat istnienia Spółki nie występowały zwolnienia pracowników, co jest bardzo istotne w dobie dużego bezrobocia. Załoga liczy 105 osób, a dodatkowo w sezonie zatrudniamy około 40 osób. Większość pracowników posiada duży staż pracy i jest specjalistami w swojej dziedzinie.

Zdajemy sobie sprawę, że aby zaistnieć na rynku tak bardzo konkurencyjnym w zakresie wykonywania robót drogowych, należy inwestować w maszyny i sprzęt oraz nowoczesne technologie. W związku z powyższym zmodernizowaliśmy posiadany sprzęt lub zakupiliśmy nowy. I tak: posiadamy Wytwórnię Mas Bitumicznych o wydajności 180 Mg/h, Firmy Uniglobe - jedna z nielicznych wytwórni w kraju, gdzie paliwem technologicznym jest gaz ziemny. Posiada nowoczesny system odpylania, dzięki czemu nie oddziaływuje negatywnie na środowisko; trzy układarki do mas bitumicznych z automatycznym sterowaniem i podgrzewanym stołem; walce stalowe, ogumione i wibracyjne; frezarkę oraz inny sprzęt do robót ziemnych, produkcji betonu i drobny sprzęt towarzyszący.

Standardem jest już w naszym przypadku sprawne organizowanie pracy, co zmniejsza koszty inwestycji i uciążliwość społeczną w trakcie jej realizacji. Nad zapewnieniem właściwej jakości wykonywanych robót czuwa laboratorium drogowe, w którym zatrudnieni są pracownicy o wysokich kwalifikacjach i dużym stażu pracy.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o.

Siedziba spółki mieści się w Siedlcach (08-102), ulica Brzeska 128

NIP: 821-000-66-80
tel. centrala (0-25) 644 12 72
tel. Zarząd (0-25) 632 78 03
fax (0-25) 632 50 82

mechanik@prd-rdp.pl
techniczny@prd-rdp.pl
ksiegowosc@prd-rdp.pl
prd-rdp@siedlce.home.pl
prdsiedlce@pbdim.com.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych - Ujrzanów 281
tel. (0-25) 632 25 30
tel. (0-25) 633 95 58

W skład grupy kapitałowej wchodzą:
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "REGIONALNE DROGI PODLASKIE" Sp. z o.o.
ul. Brzeska 128
08-102 Siedlce
tel. (0-25) 644 12 72
tel. (0-25) 632 78 03
fax (0-25) 632 50 82
sekretariat@prd-rdp.pl
techniczny@prd-rdp.pl
ksiegowosc@prd-rdp.pl
http://www.prd-rdp.pl

 

2. Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
ul. Brokowska 37
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (0-29) 746 20 26
fax (0-29) 745 37 92