Wyszukiwarka

Zambrów

Spółka o nazwie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. w Zambrowie powstała w październiku 1998 roku w celu przejęcia do odpłatnego korzystania mienia Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Zambrowie.
Spółka ma swoją siedzibę w Zambrowie, przy ulicy Sitarskiej . Specjalizuje się w następujących robotach:

  • budowie dróg, parkingów, placów z masy bitumicznej oraz chodników z kostki brukowej,
  • produkcją masy bitumicznej,
  • wynajem sprzętu drogowego.

Spółka posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną z długoletnim doświadczeniem.
Specjalistyczny sprzęt będący w posiadaniu Spółki (m.in. otaczarka firmy AMMANN GLOBAL 160, Równiarka RD-165, Walec wibracyjny AMMANN AV 95-2, Koparko-ładowarka JCB 3CX, układarka TITAN 6828), zapewnia wysoką jakość usług świadczonych przez naszą firmę.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. posiada własne nowoczesne laboratorium, pozwalające na wykonanie specjalistycznych badań przy budowie dróg, które wyposażone jest w niezbędny sprzęt pozwalający na wykonanie własnych badań laboratoryjnych:

  • kruszyw /przesiewy i zagęszczanie/
  • składu mieszanki mineralno – asfaltowej /ekstrakcja/
  • betonów.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. w Zambrowie
18 – 300 Zambrów, ul. Sitarska 1

nr tel. (086) 271-23-54; fax. (086) 271-64-83
e-mail: bitum@pbdim.com.pl

NIP 7231428084 Regon 450668382

KRS 0000047065

Rejestr Przedsiębiorców Sąd Rejonowy Białystok
XII Wydział Gospodarczy

Kapitał założycielski 750.000,00zł