Wyszukiwarka

Kontakt

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (0-25) 758-42-26, 759-60-59, 759-60-60,
758-42-28, 784995539, 784995547
fax (0-25) 758-28-59
Sekretariat wew. 25,27
e-mail: pbdim@pbdim.com.pl

NIP: 822-00-10-022

Identyfikator: 710251913

KRS: 0000040838

Kapitał zakładowy: 211 150 PLN 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Konto bankowe 
Bank PEKAO SA I O/Mińsk Mazowiecki 
Numer konta: 38 1240 2702 1111 0000 3037 9989 

Dział Spraw Pracowniczych
wew. 18,19

Dział Ofert 
wew. 34,37

Dział Techniczny
wew. 13

Dział Zaopatrzenia Materiałowego 
wew. 15,14

Działu Księgowości
wew. 31,32,39,38

Dział Informatyki
wew. 43

Dział Marketingu i Analiz Rynku 
wew. 35

Dział Ochrony Pracy, Środowiska i Infrastruktury 
wew. 17,16

 

JEDNOSTKI PRODUKCYJNE

Oddział Robót Drogowych w Stanisławowie
tel./fax
(25) 757-52-03, 752-20-06, 757-55-53
e-mail:
o.stanislawow@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Osiecku
tel.
(25) 685-70-11
fax
(25) 685-70-86
e-mail:
o.osieck@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Lublinie
tel./fax
(81) 749-61-51,52
e-mail:
o.lublin@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Nowym Dworze Mazowieckim
tel./fax
797699146
e-mail:
o.zachodni@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Przasnyszu
tel.
784995475, 784995492
fax.
6647922394
e-mail:
o.przasnysz@pbdim.com.pl

Odział Mostowy
tel./fax
(25) 758-73-25
e-mail:
o.mostowy@pbdim.com.pl

Oddział Warmińsko Mazurski w Korszach
tel.
(89) 751-00-85, 608-637-581
fax.
(89) 754-05-61
e-mail:
owm@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Tomaszowie Mazowieckim
tel./fax
(44) 730-70-71,72
e-mail:
o.tomaszow@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Chmielowie
tel.
784995113,118
e-mail:
 o.chmielow@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Bukowskiej Woli
tel. 728 824 814
e-mail:
m.sroga@pbdim.com.pl

Oddział Robót Drogowych w Kielcach
tel.
797 705 459

Oddział Utrzymania Dróg i Inżynierii Ruchu
tel.
784 685 633 

Centralne Laboratorium Drogowe w Stanisławowie
tel./fax
(25) 752-20-06
e-mail:
laboratorium@pbdim.com.pl

Kierownik Działu Technologicznego 
tel./fax
(25) 757-52-03
e-mail:
dzialtechnologiczny@pbdim.com.pl

Kierownictwo Sprzętowo-Transportowe w Mińsku Mazowieckim
tel.
(25) 758-45-26 wew. 50,51

Formularz