Wyszukiwarka

Misja i polityka

 

 

 Strategicznym celem naszej firmy jest:

 

efektywna i odpowiedzialna realizacja inwestycji 
z należytą dbałością o jakość, bezpieczeństwo informacji  i termin wykonania 
z poszanowaniem środowiska naturalnego

 

Cel ten realizujemy przez:

 

 • Precyzyjne planowanie, organizowanie i bezbłędne wykonywanie każdego zadania.

 • Stosowanie pełnowartościowych materiałów z odzysku w procesie produkcji oraz technologii recyklingu nawierzchni.

 • Stosowanie dostaw w systemie „just in time”.

 • Stosowanie spójnej polityki energetycznej i surowcowej.

 • Wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki profesjonalnej, metod badawczych i wymagań klienta.

 • Rozwój nowych rynków.

 • Rozwój nowych wyrobów i usług.

 • Prowadzenie analizy ryzyk mających wpływ na osiągnięcie określonych celów oraz  w celu sprawdzenia, czy funkcjonujące procesy nie generują niepożądanych skutków.

 • Informowanie kooperantów o przyjętych zasadach ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy i zobowiązywanie do ich przestrzegania.

 • Dążenie do pełnej satysfakcji stron zainteresowanych, poprzez identyfikację, zrozumienie i spełnienie ich potrzeb i oczekiwań.

 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi

 • Prowadzenie robót w sposób pozwalający maksymalnie redukować emisję zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanych odpadów i hałasu.

 • Zaangażowanie wszystkich pracowników na rzecz realizowanej usługi i wyrobu dla klienta, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie oraz minimalizację tam gdzie jest to możliwe korzystania z zasobów środowiska.

 • Dążenie do podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

 • Dążenie do zapewnienia odpowiedniego poziomu i stałej poprawy bezpieczeństwa informacji.

  Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania oraz zobowiązuje się do jego ciągłej poprawy i doskonalenia, a także aktualizowania aspektów środowiskowych i podejmowania dialogu ze społeczeństwem w zakresie oddziaływania firmy na środowisko. Niniejsza Polityka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w internecie pod adresem www.pbdim.com.pl oraz w publikowanych deklaracjach środowiskowych.

   Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 

 

Mińsk Mazowiecki, 03.08.2018.