Wyszukiwarka

Misja i polityka

 

 Strategicznym celem naszej firmy jest:

 

efektywna i odpowiedzialna realizacja inwestycji
z należytą dbałością o jakość i termin wykonania 
z poszanowaniem środowiska naturalnego

 

 

Cel ten realizujemy przez:

 • Precyzyjne planowanie, organizowanie i bezbłędne wykonywanie każdego zadania.

 • Realizacja inwestycji w sposób i na warunkach zadawalających każdą ze stron.

 • Stosowanie pełnowartościowych materiałów z odzysku w procesie produkcji oraz technologii recyklingu nawierzchni.

 • Stosowanie dostaw w systemie „just in time”.

 • Stosowanie spójnej polityki energetycznej i surowcowej.

 • Wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki profesjonalnej, metod badawczych i wymagań klienta.

 • Rozwój nowych rynków.

 • Rozwój nowych wyrobów i usług.

 • Informowanie kooperantów o przyjętych zasadach ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy i zobowiązywanie do ich przestrzegania.

 • Prowadzenie robót w sposób pozwalający maksymalnie redukować emisję zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanych odpadów i hałasu.

 • Zaangażowanie wszystkich pracowników na rzecz realizowanej usługi i wyrobu dla klienta, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie oraz minimalizację tam gdzie jest to możliwe korzystania z zasobów środowiska.

 • Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

 

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania oraz zobowiązuje się do ciągłego jego doskonalenia a także aktualizowania aspektów środowiskowych i podejmowania dialogu ze społeczeństwem w zakresie oddziaływania firmy na środowisko. Niniejsza Polityka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w internecie pod adresem www.pbdim.com.pl oraz w publikowanych deklaracjach środowiskowych.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 

.