Wyszukiwarka

Projekty Unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

 

Projekt: „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim poprzez implementację innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych oraz innowacji produktowej – Ekologicznych Mas Bitumicznych (EMB)” realizowany w ramach działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

 

Cel projektu:

Celem niniejszego projektu jest wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. poprzez implementację innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych oraz dywersyfikację produkcji rozszerzającą dotychczasową ofertę o nowy produkt w postaci tzw. „Ekologicznych Mas Bitumicznych (EMB)”. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki zakupie i montażu innowacyjnej na skalę światową wytwórni mas bitumicznych ze specjalistycznym oprogramowaniem.

 

Całkowita wartość projektu: 8 356 547,88 PLN

Wartość dofinansowania: 2 400 000,00 PLN

Okres realizacji: 01/2009 - 04/2011

 

Powrót do: Aktualności