Wyszukiwarka

Świebodzin

DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Świebodzinie to firma o długoletniej tradycji i doświadczeniu w realizacji robót drogowych głównie na terenie województwa lubuskiego.
Przedsiębiorstwo w ciągu swojego istnienia przechodziło wiele reorganizacji i przekształceń. Historia przedsiębiorstwa sięga roku 1975, kiedy to zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.06.1975 r. w sprawie dostosowania organizacji zarządzania drogami publicznymi do podziału administracyjnego państwa zostały powołane rejony dróg publicznych w tym również Rejon Dróg Publicznych w Świebodzinie. Powstał on na bazie takich jednostek jak: Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Świebodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Zielonej Górze i Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych w Międzyrzeczu. Rejon Dróg Publicznych w Świebodzinie podlegał Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Zielonej Górze.
Po 15 latach działalności, w wyniku zmian systemowych polegających na rozdzieleniu wykonawstwa od zarządzania drogami, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Zarządzeniem nr 460 z dnia 30 grudnia 1991r. wyodrębnił ze struktury Rejonu Dróg Publicznych i powołał do życia Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów w Świebodzinie, które rozpoczęło działalność gospodarczą z dniem 1 stycznia 1992 roku. W 1993 roku firma zmieniła nazwę i na rynku zaczęła funkcjonować jako "DROGBUD" Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Świebodzinie.
Przez wiele lat kolejne próby podejmowane przez organy założycielskie zmierzające do prywatyzacji przedsiębiorstwa nie przynosiły oczekiwanych efektów. Dopiero w grudniu 2005r. doszło do prywatyzacji bezpośredniej Przedsiębiorstwa poprzez jego sprzedaż Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. w Świebodzinie to firma, posiadająca na swym koncie realizację wielu znaczących zadań na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w tym również na drogach krajowych nr 2 i 3, które krzyżują się w Świebodzinie.

Zakres działalności firmy:

 • kompleksowa budowa i modernizacja dróg,
 • roboty ziemne,
 • podbudowy - betonowe, bitumiczne i z kruszyw łamanych;
 • roboty nawierzchniowe - nawierzchnie betonowe, bitumiczne, z kostki betonowej i kamiennej,
 • remonty cząstkowe masami bitumicznymi na zimno i na gorąco,
 • produkcja mas bitumicznych i betonowych,
 • oznakowanie poziome dróg,
 • wynajem sprzętu.

Do wykonania oferowanego zakresu posiadamy zaplecze sprzętowe pochodzące z renomowanych firm polskich i zagranicznych.

DROGBUD PRD zapewnia:

 • profesjonalne wykonanie powierzonych prac zgodnie z nowoczesnymi technologiami,
 • gwarancję wykonywanych robót,
 • specjalistyczny sprzęt,
 • wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno


REGON: 080055757

NIP: 927-186-60-64

ADRES:
ul. Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin

Telefony: 068 38 222 74, 068 38 249 38
Faks: 068 382 36 04

Konto bankowe: BZ WBK O/Świebodzin nr
83 1090 1593 0000 0000 5901 5365

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000246350.

Kapitał zakładowy - 3 404 000 zł.

KONTAKT MAILOWY:
Email: drogbud@pbdim.com.pl
Email: księgowy@drogbud-prd.pl
Email: marketing@drogbud-prd.pl
Email: mechanik@drogbud-prd.pl
Email: sekretariat@drogbud-prd.pl
Email: zastępcadyrektora@drogbud-prd.pl

Zarząd firmy: mgr inż. Zdzisław Smoła - Prezes Zarządu